Норвегия

:

Норвежка крона

50 крони - гръб Разни монети

Норвежка крона - официлната парична единица на Норвегия. Дели се на 100 йоре. Международният алутен код на норвежката крона е NOK.

Норвежката крона е емитирана за първи път през 1875 година.

Монетите са с номинал от 50 йоре, 1, 5, 10 и 20 крони.

Банкнотите са с деноминация от 50, 100, 200, 500 и 1000 крони.
Норвегия - снимки и информация за скандинавката страна.
© Монети и Банкноти 2009. Всички права запазени.